hlavicka

Aktuality

Napište Nám email


 
opiště znaky z obrázku

Děkujeme za podporu:


Home  \  Zápis, školné, stravné
Nepojmenovaný dokument

Zápis

Zápis pro školní rok 2018 / 2019 probíhá:

    1. vyplněním a odesláním závazné přihlášky online

    2. Doporučujeme osobní návštěvu školky

    3. Složení zálohy ve výši školného za jeden měsíc, která bude odečtena ze školného na září v následujícím školním roce.


Pro osobní schůzku se prosím objednejte na mailové adrese zdrava.anglicka@gmail.com, nebo na telefonním čísle: 737 075 490. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás.

Školné

Celodenní docházka
  3 900 Kč / měsíc
Docházka půldenní
  3 400 Kč / měsíc
Docházka 3x týdně
  2 800 Kč / měsíc
Docházka 2x týdně
  2 600 Kč / měsíc
Docházka 1x týdně
  2 500 Kč / měsíc

ROČNÍ POSKYTNUTÍ SLEVY NA DANI 11.000,- KČ

Stravné

Celodenní stravné
  1 300 Kč / měsíc
Dopolední stravné
  1 200 Kč / měsíc
Jednodenní stravné
  70 Kč

Způsob úhrady školného

Prosíme o převedení částky za školné a stravu nejpozději poslední pracovní den předchozího měsíce, tj.(platba na září do posledního pracovního dne srpna).

Na číslo účtu 290 014 8333/2010, VS: bude přidělen

 

Ve všech případech docházky dětí do školky platí následující informace:

  • V ceně školného jsou zahrnuty veškeré aktivity a náklady spojené s pobytem dítěte ve školce (včetně pitného režimu).
  • V ceně školného nejsou zahrnuty náklady na účast dítěte ve školce v přírodě, letním táboře či na jiných speciálních akcích, které nejsou součástí harmonogramu dne.
  • V ceně školného nejsou zahrnuty náklady na stravování (obědy, svačiny). Stravné je přeúčtováno rodičům na základě reálného počtu obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc - vždy na konci měsíce.
Zdravá anglická mateřská škola s.r.o.
adresa:
Olomouc - Nedvězí, Rybniční, 779 00
e-mail:
zdrava.anglicka@gmail.com
telefon:
737 075 490