hlavicka

Aktuality

Napište Nám email


 
opiště znaky z obrázku

Děkujeme za podporu:


Home  \  Výuka angličtiny
Nepojmenovaný dokument Výuka angličtiny

Pro začátek učení druhého jazyka je optimální právě období předškolního věku, kdy dítě dokáže vstřebat a aplikovat oba jazyky snadno a bez nežádoucího přízvuku. Děti se učí, aniž by si to uvědomovaly, této metodě se říká také „prožitkové učení“. Metoda je velmi efektivní – během výuky si děti přirozenou formou osvojují slovní zásobu z různých témat a oblastí anglického jazyka, odposlouchají a naučí se fráze a větná spojení, básničky, písničky a říkadla.

Pokud chcete, aby byla výuka cizího jazyka opravdu efektivní, je třeba, aby byli studenti pravidelně, nejlépe každý den, a co nejdelší dobu vystaveni cizojazyčnému prostředí. Tento předpoklad je zcela zásadní pro dosažení pokroků a úspěchu v procesu učení.

Naše školka je specifická tím, že respektuje tento základní předpoklad, a proto děti uslyší angličtinu nejen během metodické části výuky, ale i v průběhu ostatních aktivit, kterých se budou ve školce účastnit každý den.Vašim dětem se budeme snažit podsouvat angličtinu takovým způsobem, že si ani nevšimnou, že se vlastně učí, vše bude probíhat pro děti zábavnou formou - hrou, písničkou.

 

Očekávat, že děti budou po roce ve školce ovládat systém slovesných časů, správně používat kondicionály a číst si v Timesech by bylo samozřejmě neadekvátní – to by ostatně bylo neadekvátní očekávání i po roce běžné výuky  u dospělého začátečníka.

 Děti nebudou mluvit plynně jako rodilí mluvčí, ale budou angličtinu samy a rády používat, když si hrají, při písničkách, a nakonec i v jednoduchých souvislých větách. Naučí se v daném jazyce rozumět na úrovni odpovídající jejich chápání a aktuálním možnostem. Děti, které budou pravidelně docházet do naší školky se naučí běžně reagovat na výukové aktivity, hry a režimové činnosti v angličtině.

Dokáží např. anglicky požádat o přídavek u oběda, porozumí základním pokynům v anglickém jazyce, s pomocí příkladu pochopí pravidla hry atd. Bude pro ně  přirozené, že existuje i jiný jazyk než jejich rodný.

Ve většině předškolních zařízení je běžná výuka angličtiny pouze dvakrát až třikrát týdně v časově omezeném úseku, děti si z výuky zřejmě něco zapamatují, ale pro dosažení takové úrovně, aby byly schopné aktivně jazyk používat, to není dostatečný předpoklad.

Vzhledem k aktuálním cenám za jazykové kurzy budou hodiny strávené ve školce, kdy budou vaše děti po celý den v malých skupinkách vystaveny anglickému jazyku velmi ekonomickou a rozumnou investicí do jejich jazykového vzdělání a získané znalosti výhodou při dalším vzdělávání.

Zdravá anglická mateřská škola s.r.o.
adresa:
Olomouc - Nedvězí, Rybniční, 779 00
e-mail:
zdrava.anglicka@gmail.com
telefon:
737 075 490