hlavicka

Aktuality

Napište Nám email


 
opiště znaky z obrázku

Děkujeme za podporu:


Home  \  Často kladené dotazy
Nepojmenovaný dokument

Časté dotazy

Co musí dítě při nástupu do MŠ umět?

Žádné požadavky na děti neklademe ani v oblasti jazykové ani v sebeobsluze. U dětí, které nastupují do anglické školky, nepožadujeme znalost angličtiny. Nevyžadujeme, aby se dítě umělo samo obléct či obout – pomohou jim učitelé nebo starší kamarádi a časem se to děti ve spolupráci s rodiči naučí. Respektujeme individualitu každého jednotlivce i fakt, že se každé učí jiným tempem.

Má smysl učit anglicky děti v předškolním věku?

Odborníci se dnes shodují na tom, že výuka jazykových dovedností v raném dětství, včetně zahájení výuky dalšího jazyka je pro děti velkou výhodou. Děti v předškolním věku nemají potíže s učením dalšího jazyka vedle jejich mateřského. Platí zásada, že čím dříve se dítě začne učit cizí jazyk, tím přirozeněji si jej osvojí.

Jak přesně probíhá výuka angličtiny?

Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, případně jazykových znalostí a každý den dopoledne i odpoledne mají zábavnou výuku angličtiny. V průběhu výuky využíváme množství písniček, básniček, her a další moderní výukové materiály pro děti. Výuka cizího jazyka probíhá tak, jak se dítě učí svou mateřštinu. Děti se učí prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování.

Mají děti, které se začnou cizí jazyk učit v předškolním věku, do budoucna nějakou výhodu oproti dětem, které začnou později?

Zde si dovolíme citovat z iniciativy Piccolingo, kterou zaštiťuje Evropská rada. Říká se tam, že děti, které se v předškolním věku učí cizím jazykům, budou snadněji komunikovat, naučí se být přístupné jiným názorům, budou se cítit dobře v kterékoli jiné zemi, považovat cizí kultury spíše za přínos než za hrozbu a budou si vážit své kultury. Navíc se tak zvýší možnost nalezení zaměstnání v dospělosti. Když se děti odmala naučí vnímat cizí jazyk, nebude to pro ně později nic neobvyklého a dítě tak bude mít lepší start do budoucnosti.

Proč Montessori metody?

Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. Děti si mohou vybrat z celé škály zajímavých a pečlivě připravených úkolů a činností. Mezi dětmi je odstraněna nezdravá rivalita, jsou cíleně vedeny k toleranci. Každé dítě postupuje podle svého tempa, díky čemuž odpadá stres z nedostatku času. Nadanější děti mohou postupovat rychleji, aniž by stresovaly ty, které potřebují určité učivo ještě více opakovat a procvičovat. Vyučovací metoda Montessori je založena na výsledcích mnohaletých průzkumů vývoje dětí. Byla, a to nejenom předními americkými vychovateli, prohlášena za vývojově nejvhodnější model výuky pro děti předškolního a školního věku.

Zdravá anglická mateřská škola s.r.o.
adresa:
Olomouc - Nedvězí, Rybniční, 779 00
e-mail:
zdrava.anglicka@gmail.com
telefon:
737 075 490